Prager Literaturhaus
stranka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vse
Die Knittrigen in Prag: Autorské čtení Roberta Krupara | 23.10. 2023
Ota Pavel: Pod povrchem | 16.10. 2023
Literatura na čerstvém vzduchu: Autorské čtení Petra Borkovce | Literatur an der frischen Luft: Autorenlesung mit Petr Borkovec | 3.10. 2023
Literatura pod širým nebem: Martin Sichinger | 3.10. 2023
Unter dem Steinernen Meer: autorské čtení Petera Bechera | 20.09.2023
Literatura na Hradě: Jindřich Mann | 19.9. 2023
Literatura pod širým nebem: Kateřina Rudčenková | 18.9. 2023
Literatura v parku/Literatur im Park | 17.9. 2023
S Hélène Leclerc o Lence Reinerové | 12.9. 2023
Literatura pod širým nebem: Alžběta Stančáková | 11.9. 2023
Literatura pod širým nebem: Dora Čechová | 4.9.2023
Festival Rokytnice zní | 18.8.2023
Festival Šalom | 4.8. 2023
Kosmopolita Michael Fürnberg | 18.7. 2023
Kafka na lodi | 3.7. 2023
Německo-český literární večer s Petrem Manteuffelem | 2.6. 2023
Autorské čtení a diskuze s Jindřichem Mannem o románu "Stříbrný kouzelník" | 1.6. 2023
Autorské čtení Prof. MUDr. Tomáše Kozáka "Nahoře už nikdo není" | 30.05. 2023
Zápisky Egona Erwina Kische o první světové válce | Die Aufzeichnungen Egon Erwin Kischs über den Ersten Weltkrieg: 18.5. 2023
Přednáška o Hansi Natonkovi | Vortrag über Hans Natonek
Německo-český literární večer s Martinou Lisou a Klárou Goldstein| 10.5. 2023
Diskuze a prezentace knihy "Praha nás přijala jako příbuzné – Rodina Mannových a Češi" | Diskussion und Buchpräsentation "Prag empfing uns als Verwandte – Die Familie Mann und die Tschechen" : 26.04. 2023
Autorské čtení s Evertem Evertsem: 20.04. 2023| Autorenlesung mit Evert Everts: 20.04. 2023
Slavnostní zahájení výstavy "Česko-německo-židovské opomíjené osobnosti": 29.03. 2023 | Eröffnungsfeier der Ausstellung "Übersehene tschechisch-deutsch-jüdische Persönlichkeiten": 29.03.2023

Powered by kh_mod v0.2.3 (based on MG2 v0.5.1)
stranka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Vse