Autorské čtení Jindřicha Manna ve Frankfurtu n. M. | 24.03.2024