Vortrag/Přednáška Smyčka
Přednáška Václava Smyčky a následná diskuse o zpracování tématu odsunu Němců v současné
literatuře a historiografii.
Vortrag von Václav Smyčka und nachfolgende Diskussion über die Darstellung der Vertreibung
in zeitgenössischer Literatur und Geschichtschreibung.