Večer Kafkových překladů / Abend der Kafka-Übersetzungen
94 let českých překladů Franze Kafky a prezentace nového překladu Zámku.
94 Jahre der tschechischen Übersetzungen von Kafka und Präsentation der neuen Übersetzung des Romans Das Schloss.