20.06.2011 Den otevřených dveří na německém velvyslanectví | Tag der offenen Tür in der Deutschen Botschaft
 
Literární workshop s Radkou Denemarkovou | Literaturw...
Regina Ulrichová a Jolana Teuberová u stánku PLD | R...
Thieu Ha Minh a Sabine Weissová, finalistky recitačn...
tení Sarah Rehm a Radky Denemarkové | Lesung mit Sara...
Sarah Rehm, Lucie Černohousová, Radka Denemarková
Sarah Rehm, stipendistka PLD | Sarah Rehm, Stipendiatin...
Literární workshop s Radkou Denemarkovou | Literaturw...
Publikum při vystoupení finalistů recitační soutě...
Podrobné informace získáte na stánku PLD! | Informa...
Zahájení: velvyslanec Johannes Haindl | Eröffnung du...
Interpretace | Interpretation