18.11.2010: Jsem pozanárodní - Johannes Urzidil | HinterNational - Buchpräsentation