Autorské čtění Wolfganga Srétera: 17. června 2019 | Autorenlesung mit Wolfgang Sréter: 17. Juni 2019